Cel operacji:

Celem operacji jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania wzrostu oraz plonowania roślin w oparciu o dane klimatyczne, inteligentną platformę fenologiczną obrazowania cyfrowego oraz system informatyczny gromadzenia danych o plonowaniu roślin.

Główne rezultaty operacji:

W ramach operacji opracowane zostaną nowe produkty techniczno-informatyczne tj.:

– system informatyczny monitorowania wzrostu i plonowania roślin wraz z kartami elektronicznymi pola,

– stacjonarna inteligenta stacja fenologiczna obrazowania cyfrowego,

– aplikacja webowa oraz na urządzenia mobilne (Android i iOS) do wizualizacji produktów obrazowania cyfrowego,

W ramach operacji przewiduje się opracowanie znacznie udoskonalonych technologii produkcji opartej na danych cyfrowych – nowy cyfrowy model agrobiznesu: porzeczki czarnej, pszenicy ozimej i kukurydzy zwyczajnej. 

Opracowana zostanie również znacznie udoskonalona metoda organizacji kontaktów z klientami w oparciu o dane z obrazowania cyfrowego oraz wytworzone aplikacje webowe i mobilne, które będą zintegrowane z elektronicznymi kartami pola.

Korzyści płynące z wdrożenia rezultatów

System monitorowania wzrostu oraz plonowania roślin (MORO) porzeczki czarnej, pszenicy ozimej i kukurydzy zwyczajnej w oparciu o dane klimatyczne, inteligentną platformę fenologiczną obrazowania cyfrowego oraz system informatyczny gromadzenia danych o plonowaniu roślin wpłynie na wzrost konkurencyjności i rentowności produkcji tych gatunków. 

Opracowywane innowacje produktowe i organizacyjne mogą być zaimplementowane w gospodarstwach rolnych dla innych gatunków roślin rolniczych, warzywniczych lub sadowniczych uprawionych w Polsce wpływając na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych na rynku zewnętrznym.

Opracowywane innowacje mogą być zaimplementowane w gospodarstwach rolnych w innych strefach klimatycznych oraz dla innych gatunków, nieuprawianych w Polsce.

Dzięki zastosowaniu stacji fenologicznych w gospodarstwach możliwa będzie analiza danych historycznych o przebiegu wegetacji co pozwoli na planowanie kolejnych sezonów wegetacyjnych z uwzględnieniem zmieniających się z roku na rok parametrów klimatu. Rezultaty operacji w postaci systemu monitorowania roślin ich plonowania i gromadzenia danych o przebiegu zabiegów wpłyną na ograniczenie zużycia paliw przez maszyny w gospodarstwach, zmniejszając w ten sposób wielkość emisji substancji szkodliwych dla środowiska. 

Rezultaty operacji pozwolą na stworzenie nowej możliwości sprzedaży produktów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw. Rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać grunty rolne oraz zwiększyć rentowność i konkurencyjność z zachowaniem zasad uprawy przyjaznych dla klimatu i środowiska naturalnego.

Odpowiedź na wyzwania rolnictwa i środowiska

Narzędzia cyfrowe i produkty rolnicze oparte na danych mogą skutecznie wspierać polityki krajowe i, europejskie w zakresie ochrony klimatu i ograniczenia stosowania środków produkcji. Rolnictwo oparte na danych wymaga dostarczenia danych kompletnych i dobrych jakościowo, a także narzędzi ich efektywnego przetwarzania oraz intuicyjnych dla użytkownika. 

Konieczne jest opracowanie metod efektywniejszego pozyskiwania danych o procesie wegetacji, stanie upraw i ich plonowaniu oraz o procesach zarządczych  przedsiębiorstw rolnych, a także efektywnych narzędzi magazynowania i ich przetwarzania. Nowoczesne metody zaawansowanej analizy danych jak np. sztuczna inteligencja, wymagają opracowania skutecznych metod ich implementacji w systemach doradczych w rolnictwie. 

Operacja MORO jest odpowiedzią na te wyzwania, a w szczególności przyspieszy adaptację technologii cyfrowych wśród rolników.