Grupa Operacyjna MORO

Lider Konsorcjum: Seth Software Sp. z o.o 

Ul. Strefowa 1, 36-060 Głogów Małopolski

info@seth.software