Rozpoczęcie realizacji projektu – 1 marca 2023

Grupa operacyjna MORO rozpoczęła realizację I etapu projektu, obejmującego prace naukowo-badawcze których rezultatem będzie opracowanie koncepcji inteligentnego systemu monitorowania wzrostu roślin uprawnych z wykorzystaniem obrazowania cyfrowego, opracowanie koncepcji stacjonarnego i mobilnego stanowiska monitoringu fenologicznego oraz koncepcji aplikacji webowej i aplikacji mobilnych udostępniających wyniki prac rolnikom.

2023-05-05

Rozsiewacz nawozowy AXIS M przystosowany do nawożenia zmienną dawką w technologii rolnictwa cyfrowego
Analizator Augmenta podczas uruchomienia i testów w rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Interfejs użytkownika analizatora Augmenta podczas rejestracji danych w uprawie pszenicy.
Serwer przetwarzania AI zainstalowany w serwerowni lidera projektu

2023-08-04

Badania prototypu stacjonarnego monitoringu fenologicznego z zastosowaniem wysokorozdzielczych kamer AI w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Stacja pogodowa zainstalowana u jednego z rolników-członków konsorcjum.

2023-10-06

2024-01-10

Panel Pogodowy (aktualna prognoza pogody na kilka dni)
Zdjęcia z uprawy kukurydzy (szeroki obiektyw)
Zdjęcia z uprawy kukurydzy (przybliżenie)
Zdjęcie z uprawy (szczegóły zdjęcia)